Logo FEVECTA

Informació institucional

FEVECTA > Portal de transparència

formas

LA ENTITAT

FEVECTA és l'organització representativa de les cooperatives de treball associat de la Comunitat Valenciana. És una organització empresarial independent i plural que aglutina a les cooperatives de treball associat valencianes voluntàriament associades.

Visita La Federació

 

FUNCIONS

FEVECTA basa les seues actuacions al voltant de tres grans pilars:

  • Defensa dels interessos de les cooperatives.
  • Promoció i foment del cooperativisme.
  • Serveis a les cooperatives associades i a altres institucions.

Visita Missió, Visió i Valors

 

NORMATIVA APLICABLE

FEVECTA es regeix, en primer lloc, pels seus Estatuts Socials inscrits en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i, en allò que no hi estiga previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL

FEVECTA publica anualment una memòria on es recullen totes les activitats realitzades per l'entitat i les xifres més destacades del sector cooperatiu de treball a la Comunitat Valenciana. Trobaràs la memòria en la columna de la dreta d'esta pàgina.


 

 

pdfMEMÒRIA D'ACTIVITATS FEVECTA 2023

DESCARREGAR

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo