Logo FEVECTA

Convenis

FEVECTA

formas

A través dels convenis que detallem tot seguit, FEVECTA ofereix a les seues cooperatives federades unes condicions més avantajoses en entitats financeres, viatges i altres serveis:

ENTITATS FINANCERES

Descarregar convenisCaixa Popular

Caixa Popular i la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de  Treball Associat (FEVECTA) han signat un conveni de col•laboració pel qual posaran a disposició de les cooperatives de treball associat associades línies de suport financer en condicions avantatjoses per al teixit empresarial cooperatiu de treball associat.

 

Grup Cajamar

Descarregar convenisFEVECTA i el Grup Cooperatiu Cajamar han subscrit un acord de col•laboració per oferir a les cooperatives de treball associades a la federació línies especials de crèdit, en condicions avantatjoses per a cobrir les necessitats de liquiditat per al desenvolupament de la seua activitat diària. L'acord inclou línies especials de finançament destinades a cobrir necessitats de circulant, ampliació del negoci, pagament d'impostos i compra de nous actius productius. Així mateix, inclou préstecs a l'empara del conveni de col•laboració signat amb el Fons Europeu d'Inversions (FEI), Línies ICO, leasing mobiliari i una assegurança multirisc que cobreix totes les contingències.

 

Caixes Rurals - Banco Cooperativo Español

Descarregar convenisBanco Cooperativo Español, en nom de les seues Caixes Rurals associades, ha signat un conveni amb la Confederació Espanyola d'Empreses d'Economia Social (CEPES) que permetrà a les empreses d'aquest sector empresarial (també les associades a FEVECTA i la UCEV) tindre accés a condicions favorables de finançament: línies especials de finançament per a promoure la creació de noves empreses, la bestreta de subvencions públiques, internacionalització, circulant, materialització d'inversions en actiu fix i aportacions al capital de l'empresa.

 

Descarregar convenisFiare – Banca Ética

FEVECTA i Fiare - Banca Ética han arribat a un acord per a posar a disposició de les cooperatives valencianes associades la possibilitat d’accedir a productes financers i d’estalvi en condicions atractives.     

 

COLEGIS PROFESSIONALS

APAFCV

Descarregar convenis

El conveni entre FEVECTA i l'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (APAFCV) té com a fi incrementar el coneixement i l'especialització del col•lectiu d'Assessors Fiscals en matèria cooperativa. Per a això, s'organitzaran seminaris, jornades i altres activitats de divulgació sobre les especificitats de la fórmula jurídica cooperativa en matèria econòmica, fiscal i laboral.

A més, el personal tècnic de FEVECTA estarà a la disposició dels assessors i assessores fiscals associats a la APAFCV per a resoldre les seues consultes i donar-los suport gratuït en els processos de constitució de noves cooperatives de treball que estos duguen a terme.

Convenis

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo