Logo FEVECTA

Sectorials

FEVECTA

formas

En FEVECTA existeixen les següents sectorials:

 

Ensenyament

ENSENYAMENT

Transports

TRANSPORTS

Culturales y creativas

CULTURALS I CREATIVES

 

Ensenyament

Des de 1990, les cooperatives d'ensenyament valencianes s'agrupen en una sectorial al si de FEVECTA, la qual cosa culminaria al maig de 1998 en la constitució de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) que agrupa actualment a vora un centenar de cooperatives.

 

Transports

En aquestes cooperatives trobem diverses configuracions quant al seu volum i organització. Algunes cooperatives són hui les empreses amb major flota en els seus àmbits locals i es converteix en una estructura de redimensionament de l'activitat del transport en aglutinar i organitzar sota una mateixa entitat el transport de molts professionals.

En 2002 es constitueix al si de FEVECTA el Consell Sectorial de Transports com a plataforma de defensa i representació dels interessos particulars de les cooperatives del sector transportes en els diferents fòrums en els quals siga convenient tindre representació pròpia, així com tindre representació permanent en el Consell Rector de FEVECTA, promoure el desenvolupament d'activitats i la prestació de serveis sectorials.

La sectorial ajuda a les cooperatives del sector a conèixer i adaptar-se a les múltiples novetats legislatives publicades en els últims anys i que afecten sensiblement aquest sector mitjançant accions formatives específiques per a les persones sòcies, convocatòries informatives específiques, circulars i butlletins periòdics.

A més, en incorporar necessitats específiques de gestió, la sectorial ha treballat en el desenvolupament d'un Model d'Estatuts Socials específic de cooperatives de transport per a procedir a l'adaptació a la nova Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

 

COOPERATIVES CULTURALS I CREATIVES

A la Comunitat Valenciana hi ha actualment 142 Cooperatives de treball dedicades a alguna de les activitats catalogades com a Indústries Culturals i Creatives (ICC). D'elles, més de la meitat estan federades a FEVECTA. La seua ràpida proliferació en els últims anys ha motivat la realització de l'estudi “Cooperatives culturals i creatives. Estudi consultiu per a la creació d'una sectorial de cooperatives culturals i creatives de la Comunitat Valenciana”, elaborat per FEVECTA per a conèixer en profunditat l'univers d'estes cooperatives, amb la voluntat de dinamitzar la seua participació directa en la Federació i conèixer les seues necessitats i potencial de cooperació mútua. El treball realitzat ha donat com a resultat l'elaboració d'un catàleg en línia, així com un mapeig web d'estes cooperatives, destinats a donar major visibilitat a este sector d'activitat.

 

Sectorials

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo