Logo FEVECTA

La Federació

FEVECTA

formas

FEVECTA és l'organització representativa del Cooperativisme de Treball Associat en la Comunitat Valenciana. És una organització empresarial independent i plural que aglutina a les Cooperatives de Treball Associat valencianes voluntàriament associades.

Amb més de tres dècades de trajectòria, les actuacions de la Federació es dirigeixen a representar i defensar els interessos de les cooperatives federades en l'àmbit polític, econòmic i institucional, oferir serveis d'assesorament per a afavorir el seu adequat desenvolupament i fomentar la creació de noves cooperatives.

Actualment, posseeix la presidència i la vicepresidència segona de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL) i participa en altres instàncies representatives del sector com el Consell Valencià de Cooperativisme. Així mateix, en l'àmbit nacional assumeix la vicepresidència primera de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball (COCETA).

La Federació agrupa una comunitat empresarial de més de 600 Cooperatives de Treball pertanyents a tots els sectors d'activitat, tractant d'afavorir actuacions d’intercooperación i networking entre elles.

Órgans de govern

 

Un poc d'histÒria...

En 2017 FEVECTA va complir el seu 30é aniversari, una fita plena de significat i importància per a qualsevol organització. El naixement de la Federació va vindre a cobrir una necessitat de representació global del sector sorgida en els anys 80 del Segle XX entre les cooperatives industrials i de producció. El cooperativisme d'aquells anys estava poc organitzat i se suscita la necessitat de proveir-se d'una entitat sòlida que li assegure la defensa dels seus interessos. Així va nàixer FEVECTA.

En aquestes tres dècades, la Federació s'ha convertit en una entitat consolidada i de prestigi dins del panorama socioeconòmic valencià. Com a part de la seua missió de representació i defensa dels interessos del sector, ha estat sempre al costat de les cooperatives federades: pròxima a les seues diferents realitats i a la diversitat sectorial i territorial; coneixent les seues problemàtiques per a proposar solucions de millora, bé per la via legislativa bé mitjançant la interlocució política o tècnica; canalitzant les seues peticions i aspiracions cap a les diferents administracions competents; ajudant-les per a superar les seues dificultats, i sent partícip dels seus èxits.

FEVECTA ha volgut ser també una organització prestadora de serveis de qualitat per a les seues cooperatives federades i, en aquest apartat, s'han dedicat 25.000 hores al seu assessorament i a la resolució de consultes; s'han realitzat 5.000 tràmits i s'han impartit 112.325 hores de formació.

I, finalment, s'ha dut a terme una intensa labor de foment i promoció del cooperativisme. El servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA ha assessorat en aquests 30 anys a 4.822 grups, integrats per un total de 16.317 persones, per a ajudar-los en la posada en marxa de les seues iniciatives empresarials sota la fórmula cooperativa de treball. Com a resultat, s'han ajudat a crear 657 empreses cooperatives de treball, que han generat 3.100 ocupacions directes.

Donem les gràcies a totes les cooperatives que formen i han format part de FEVECTA per la seua confiança, i a tots els homes i dones dels diferents consells rectors que s'han anat passant el testimoni els uns als altres, posant sempre l'interés col•lectiu per davant de l'individual, prevalent sempre un sentiment de solidaritat, de treball en equip i de cooperació.

La Federació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 anys cooperant

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo