Logo FEVECTA

Órgans de govern

FEVECTA > La Federació

formas

Per al seu funcionament, FEVECTA compta amb una estructura doble: un equip de professionals que s'ocupa de la vida diària de l'organització, i els òrgans de representació política i decisió, formats per l'Assemblea General, el Consell Rector i la Comissió Executiva i integrats per les pròpies cooperatives associades a la Federació.

 

Órgans de govern

 

ASSEMBLEA GENERAL

És el màxim òrgan d'expressió i decisió de la Federació. Integrada per totes les cooperatives associades, té potestat per a elegir la representació política de l'organització, el consell rector. L'Assemblea es reuneix anualment per a aprovar els comptes i la gestió del Consell rector de la Federació i, cada quatre anys, celebra un congrés en què es marquen les línies d'actuació per als següents anys.

 

CONSELL RECTOR

És l'òrgan de govern de la Federació. Està integrat per 11 cooperatives amb dret a vot i es renova parcialment cada dos anys amb la substitució del 50% dels seus membres.

Presidència

MARTÍ SOROLLA Coop. V.
Sr. Ramón Rodríguez Magán

Vicepresidència 1a GRUPO PROFESIONAL LEX Coop. V.
Sra. Sonia Sánchez Hernández
Vicepresidència 2a CAIXA POPULAR Coop. V.
Sr. Francisco Alós Alabajos
Secretaria FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
Sr. José Manuel Campo Ruíz
Vocalies

SAMPEDRO Y TORRES Coop. V.
Sr. Emilio Sampedro Baixauli

JUAN COMENIUS Coop. V.
Sra. Paula Benlliure

MQR Coop. V.
Sra. Rosa Sánchez Rico

TRANSPORTES LA VALL Coop. V.
Sr. Rafael Iborra Alonso

POVINET Coop. V.
Sra. Rebeca Requena Casado

AH INSECT Coop. V.
Sra. Helena Vicenta Albiñana

CENTECO Coop. V.
S. Wifredo Valls Barberá

 

Comissió executiva

Integrada per cinc membres del Consell Rector, la Comissió Executiva vetlla pel compliment de les decisions preses per la junta rectora i realitza un seguiment detallat de la seua gestió.

Presidència MARTÍ SOROLLA Coop. V.
Sr. Ramón Rodríguez Magán
Vicepresidència 1a GRUPO PROFESIONAL LEX Coop. V.
Sra. Sonia Sánchez Hernández
Vicepresidència 2a CAIXA POPULAR Coop. V.
Sr. Francisco Alós Alabajos
Secretaría FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ Coop. V.
Sr. José Manuel Campo Ruíz

 

Equip tècnic

L’equip de FEVECTA està format por professionals distribuïts per les diferents seus de la Comunitat.

Informació general
E-mail: fevecta@fevecta.coop
Telèfon: 96 352 13 86
Fax: 96 351 50 29

Direcció
E-mail: tarazona@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Àrea Desenvolupament Empresarial
E-mail: p.albors@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Àrea Jurídica
E-mail: juridico@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Àrea Econòmic-Fiscal
E-mail: c.herrera@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Formació
E-mail: g.albert@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Comunicació
E-mail: ana.real@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Administració
E-mail: tvila@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Serveis Alacant
E-mail: alic@fevecta.coop
Tel.: 96 3513 38 53

Serveis Castelló
E-mail: cast@fevecta.coop
Tel.: 964 72 23 54

Serveis Xàtiva
E-mail: comarques@fevecta.coop
Tel.: 663 156 947

Sectorial Ensenyament
E-mail: p.albors@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Sectorial Serveis Comunitaris
E-mail: g.albert@fevecta.coop
Tel.: 96 352 13 86

Sectorial Transports
E-mail: cast@fevecta.coop
Tel.: 964 72 23 54

 

Órgans de govern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo