Logo FEVECTA

Pols Cooperatius

FEVECTA > Intercooperació

formas

Promoció d'ecosistemes d'intercooperació en territori valencià

FEVECTA ha realitzat un estudi titulat "Intercooperació i Pols Cooperatius per a la vertebració del territori: Estudi per a l'impuls d'ecosistemes d'intercooperació i pols cooperatius arrelats a Alacant, Castelló i València a través de l'estructura territorial de FEVECTA", els resultats de la qual van ser presentats en un acte públic celebrat el 6 de febrer de 2024 en Las Naves de València.

DESCARREGAR L’ESTUDI

DESCARREGAR EL RESUM EXECUTIU

L'estudi és el resultat d'un treball de recerca desenvolupat durant 2023 i finançat per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en el qual ha participat una trentena de cooperatives de treball de diferents sectors d'activitat i municipis valencians, identificades com a agents clau d'aquesta mena d'aliances d'intercooperació en el context valencià.

La iniciativa promoguda per FEVECTA es proposa, en el mitjà termini, identificar ferramentes per a reforçar i adaptar l'estructura interna de la Federació per a afavorir, impulsar i acollir entorns d'intercooperació amb la voluntat de fer realitat el potencial que el cooperativisme alberga a l'hora d'impulsar noves i valuoses experiències innovadores des de la cooperació.

Diversitat de pràctiques i graus de desenvolupament

Les principals conclusions de l'estudi mostren l'existència de diversitat de pràctiques d'intercooperació, amb diferents graus de consolidació segons el territori. Mentre a Alacant s'analitzen al voltant de 12 cooperatives actives i amb pràctiques d'intercooperació fortament desenvolupades a la ciutat d'Alacant i la zona del Vinalopó, a València s'identifiquen al voltant de 37 cooperatives actives i amb pràctiques i experiències intenses i interessants, i a la ciutat de Castelló es detecten al voltant de 14 cooperatives amb pràctiques puntuals i més incipients.

Quant als objectius perseguits per aquesta mena d'aliances empresarials, l'estudi revela també varis: des dels vinculats a enfortir espais de contacte i relació per a fomentar el suport mutu, el consum mancomunat de productes i serveis, l'oferta conjunta de manera puntual o permanent de productes o serveis, fins a pràctiques amb un caràcter més estratègic per a enfortir el model o generar dinàmiques d'influència com a sector o xarxa d'empreses.

Entre les experiències rellevants identificades, es troben, a València, la del Grup Akoe Educació, en el sector de l'ensenyament, i grup Tanda, amb dues línies de treball sobre les Indústries Culturals i Creatives; el cotreball i centre de negocis Terretup, a Alacant; i l'experiència liderada a Castelló per Transversal Coop V, enfocada a la promoció de l'Economia Social i Solidària.

 

pols cooperatius

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo